AP Üyeleri: “Rusya artık AB’nin stratejik ortağı değil”

Rusya’nın demokratik ilkeleri, temel değerleri ve uluslararası hukuku kasıtlı olarak ihlal eden şiddet içeren ve komşularında istikrarı bozan eylemleri sonucu derin yara alan AB-Rusya ilişkileri konusunda, Avrupa Parlamentosu Üyeleri Çarşamba günü AB’nin Rusya ile olan ilişkileri ciddi bir şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Parlamento Üyeleri Rusya’nın saldırgan ve bölücü politikaları karşısında AB’nin bir yumuşak-güç acil durum planı hazırlaması gerektiğini vurgulamışlardır.

AP Raportörü Gabrielius Landsbergis, “Ukrayna saldırısı ve Kırım’ın ilhakı sebebiyle Rus liderler ilişkilerimizi bir yol ayrımına getirmişlerdir. Hangi yolda ilerleneceğine karar verecek olan Kremlin’dir – ya işbirliği ya da derinleşen yabancılaşma” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “İnanıyorum ki Rus halkı hepimiz gibi barış istiyor, savaş değil. Rusya’da değişim ancak Rusya içinden gelebilir ve gelecektir de. Bu arada, Rusya liderlerine saldırı mağdurlarının ve AB’nin kuruluş değerlerini savunanların yanında yer aldığımız mesajını güçlü bir şekilde vermeliyiz.”

Parlamento’ya sunduğu önerge 135 karşı, 69 çekimser oy karşısında 494 lehte oy ile kabul edilmiştir.

AP Üyeleri, “Rusya’nın yasadışı bir şekilde Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’daki savaşta doğrudan yer alması karşısında AB üye devletleri “mutlak öncelik” olarak birlikteliklerini muhafaza etmelidir” dediler. Ayrıca AB ülkelerine Rusya ile bu birlikteliğe zarar verebilecek ikili ilişkilere girmekten imtina etmeleri çağrısında bulundular. AP Üyeleri, üye devletler arasında dayanışmanın sağlanması için bir an önce kurallara dayalı güçlü bir Avrupa Enerji Birliği’nin kurulması gerektiğini ifade ettiler.

Rus propagandasına karşı daha fazla adım

Parlamento Komisyon’a, AB içinde ve dışında Rus propagandasına ve yanlış bilgilendirmesine karşı somut projeler ve Rus sivil toplumuna yönelik “daha iddialı bir mali yardım” programı için bir an önce yeterli fon tahsis etmesi çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Rusya’da kötüleşen insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda endişelerini dile getirerek, AB’nin Rus insan hakları savunucularına yönelik desteğini sürdürmesi çağrısında bulunur.

Rusya’nın AB demokrasilerine müdahalesi

AP milletvekilleri ayrıca Rusya’nın uluslararası demokratik toplumu ve hukuka dayalı düzenini karşısına alan bir tutum belirlemesinden ve AB’de radikal ve aşırı uç partileri destekleyerek finanse etmesinden endişe duymaktadırlar. Rusya’nın siyasi partilere ve AB’deki diğer örgütlere verdiği mali, siyasi ya da teknik desteğin takip edilmesi ve siyasi hayat ve kamuoyu üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla Komisyon ve AB’ye üye devletler tarafından bir koordinasyon mekanizması kurulması çağrısında bulunurlar. AP milletvekilleri ayrıca, Komisyon’un, AB’deki siyasi partilere birlik dışındaki paydaşlar tarafından sağlanan siyasi fon desteği ve finansmanın tam şeffaflığının sağlanması amacıyla mevzuat teklif etmesi gerektiği görüşündedirler.

Rusya’nın "kara listesi" “ters etki yaratır ve zarar verici"

Karar aynı zamanda Rusya’nın, uluslararası hukuku ve evrensel standartları ihlal ederek ve şeffaflığa aykırı biçimde 89 AB’li politikacı ve resmi görevlisine karşı topraklarına girme yasağı getiren "keyfi" kara listesini de kınar. AP milletvekilleri bu uygulamanın "zaten sağlıklı işlemeyen iletişim kanalları üzerinde ters etki yarattığı ve bunlara zarar verdiği" endişesini dile getirirken bu listede yer alanları neden hedef alındıklarına dair bilgilendirilmeleri gerektiği ve bağımsız bir mahkemede bu karara itiraz etme hakkına sahip olduklarını vurgulamaktadır.

Uzun vadede yapıcı bir ilişkiye ihtiyaç vardır

AP milletvekilleri, uzun vadede AB ile Rusya arasında yapıcı ve öngörülebilir bir ilişkinin karşılıklı menfaatler bakımından gerekli olduğunu belirtirken işbirliğinin ancak Rusya’nın, Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyması, Minsk anlaşmalarını tam anlamıyla uygulaması ve AB sınırlarında askeri ve güvenlik faaliyetlerini durdurmasıyla yeniden başlatılabileceğini dile getirmiştir.

Kırım’ın Rusya tarafından hukuk dışı biçimde ilhak edilmesinin ardından Karadeniz havzasındaki stratejik askeri duruma ilişkin ayrı bir tavsiye kararı Perşembe günü oylanacaktır.

Genel Oturum Basın Bildirisi – Dış İlişkiler – 10-06-2015

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın