AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Ekonomik ve Mali Diyalogun ortak sonuçları

AB Üye Devletleri, Batı Balkanlar, Türkiye, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası’ndan katılan temsilciler ile Batı Balkanlar ve Türkiye’nin merkez bankası temsilcileri yıllık ekonomi politikası diyaloğu için bir araya geldiler. [1][2]. Katılımcılar, Batı Balkanlar ve Türkiye adına 2015 Ekonomik Reform Programlarının (ERP) sunulmasını memnuniyetle karşıladılar. Batı Balkanlar programları iki ayrı bölümden oluşmaktadır: I. Bölüm orta vadeli makroekonomik ve mali çerçeve ile politika çerçevesini desteklemeyi amaçlayan somut makro-yapısal reformlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu bölüm aday ülkeler tarafından evvelce sunulmuş olan Katılım-Öncesi Ekonomik Programların geliştirilmiş bir versiyonudur. Yeni olan II. Bölüm ise rekabetçiliği ve uzun vadeli büyümeyi arttırmak amacıyla sektörel bazda (örneğin ulaştırma, enerji, eğitim vb.) yapısal reformlar içermektedir. Türkiye’den sadece I. Bölümü sunması istenmiştir. Programlar 2015-2017 dönemini kapsamaktadırlar.

Katılımcılar 16 Aralık 2014 tarihli Genel İşleri Konseyi Kararlarını not etmiştir. Bu kararlarda Konsey, Avrupa Sömestri sürecinin AB düzeyinde daha iyi yansıtılması için ERP’lerin hazırlanması dahil, Komisyon’un Batı Balkanlar ve Türkiye ile ekonomi yönetişimi diyaloğunu güçlendirme önerisini memnuniyetle karşılamıştır. Katılımcılar, Kopenhag ekonomik kriterlerini karşılama çabalarını desteklemek amacıyla hedef-odaklı politika rehberliği sağlama konusunda ifade edilen kararlılığı hatırlatmışlardır.

İstatistikler alanında ise katılımcılar güvenilir ve güncel verinin önemine işaret ederek, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Ekonomik, Parasal ve Mali İstatistiklere ilişkin Eylem Planı konusundaki 2015 İlerleme Raporunu memnuniyetle karşılamışlardır. Katılımcılar Batı Balkanların tamamının ve Türkiye’nin Eylem Planı gerekliliklerini karşılama yönünde kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duymuş, bununla birlikte Eylem Planı koşulları ile tam uyum için halen bazı istatistiki alanlarda ilave çabaya ihtiyaç duyulduğu ifade etmişlerdir.

AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye arasındaki Ekonomik ve Mali Diyaloğun ortak kararlarının tam metni

[1] Bu diyalogda varılan sonuçlar AB Üye Devletlerinin Kosova’ya ilişkin tutumlarına olumsuz etkide bulunmaz.

[2] Karadağ, Sırbistan, Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Türkiye AB‘ne katılıma aday ülkelerdir.

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın