Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, “AKP, ülkemizin geleceğiyle, yurttaşlarımızın yaşam kalite ve standartlarını yakından ilgilendiren Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini gündeminden çıkarmıştır” dedi.

-“İktidarın ve AB içindeki Türkiye karşıtı grupların gündemi ne olursa olsun, CHP ilerici gündeminin parçası ve bir çağdaşlaşma projesi olarak gördüğü AB’ye tam üyelik hedefinin takipçisi olmaya devam edecektir.”

“AB İlerleme Raporu ve AKP’nin AB kurumlarına karşı takındığı tutum bir kez daha göstermiştir ki, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci partilerüstü ve akılcı bir yönetim ve şeffaf bir liderlik gerektirmektedir” diyen Loğoğlu, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“AKP, ülkemizin geleceğini ve yurttaşlarımızın yaşam kalite ve standartlarını yakından ilgilendiren Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini gündeminden çıkarmıştır. AKP, 2002–2005 döneminde CHP’nin de desteğiyle başlatılan reform sürecini zamanla bilinçli olarak yavaşlatmış ve tedricen durma noktasına getirmiştir. AB sürecinin yavaşlatılmasına paralel olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve laiklik dâhil, toplumsal yaşamın hemen her alanında ülkemiz geriye doğru gitmeye başlamıştır.

Bu tespiti, AB Komisyonu Türkiye 2012 İlerleme Raporu’ndaki değerlendirmeler açıkça doğrulamaktadır. Raporda, Türkiye’nin atması gereken adımlar sayılmakta, bu bağlamda, AB, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, bireysel özgürlükler, basın özgürlüğü, kadın hakları, sosyal politika, serbest ve adil piyasa ekonomisi alanlarında geri gidişlerin durdurulması ve eksikliklerin tamamlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunmaktadır.

AKP, bu değerlendirmeleri ve çağrıyı yaptığı için AB kurumlarını ağır ifadelerle suçlamakta, öfkelenmekte ve AB raporunu “çöpe atarak” karşılık vermektedir. AB kurumları ise AKP’yi “sağduyu” ve “akılcılığa” davete devam etmektedirler. Ülkemizin AKP tarafından bu kadar itibarsızlaştırılması üzüntü vericidir.

AKP bu ilkesiz ve ülkemizin geleceği açısından endişe verici tutumunu, görevi Türkiye’deki değişimi izleyerek reform gündemini düzenlemek ve geliştirmek olan Reform İzleme Grubu’nun (RİG) Bursa’da gerçekleşen 27. toplantısında da sürdürmüştür. Hükümetin ilgili Bakanları ve diğer üst düzey yetkililerinden oluşan RİG, AB ilerleme raporunun iyi niyetle bağdaşmadığını ve AB Komisyonu’nun yetkilerini aştığını ileri sürmüştür. Hatta, İlerleme Raporu’nun siyasi kriterler bölümü ‘gereğinden fazla ayrıntılı ve uzun’ olduğu gerekçesiyle eleştiri konusu yapılmıştır. Yapısı itibariyle çoğulculuktan uzak ve sadece iktidar partisinin görüşlerini partizanca bir anlayışla dile getiren RİG’nin tepki ve değerlendirmeleri toplumumuzun AB üyeliğine genel bakış açısını yansıtmamaktadır. AB üyelik süreci, diğer ülkelerde olduğu gibi çoğulcu, toplumun her kesiminin katılımının sağlandığı, demokratik bir yaklaşım ve yönetim gerektiriyor. Oysa AKP iktidarı başına buyruk bir anlayışla AB’ye tam üyelik hedefinden vazgeçerek reform gündemini terk etmiş, bu tutumunu eleştiren AB İlerleme Raporu’nu da çöpe layık görmüştür. AB’nin eleştiri konusu yaptığı hususları en fazla kendi yurttaşlarımız günlük yaşamlarında hissederken, RİG gerçeklerle örtüşmeyen ve inandırıcı olmayan açıklamalar yapmaktadır. AB konusunda, AKP kendi masalını kendi dinlemeye devam etmektedir. AKP’nin beceriksiz kişilerin egemenliğinde, partizanca yönettiği AB sürecinin sonu tam üyelik değil, çağdaş dünyadan uzaklaşmış bir Türkiye’dir.

AB İlerleme Raporu ve AKP’nin AB kurumlarına karşı takındığı tutum bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci partilerüstü ve akılcı bir yönetim ve şeffaf bir liderlik gerektirmektedir. İktidarın ve AB içindeki Türkiye karşıtı grupların gündemi ne olursa olsun, CHP ilerici gündeminin parçası ve bir çağdaşlaşma projesi olarak gördüğü AB’ye tam üyelik hedefinin takipçisi olmaya devam edecektir. Avrupa Birliği üyeliği dış politika vizyonumuzun stratejik önemdeki bir boyutudur. AB’ye tam üyeliği hedefleyen politikamızı yurttaşlarımızın çıkarlarını odak noktası yaparak sürekli dile getirmeye ve derinleştirmeye devam edeceğiz.”

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın