18 Ekim: AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

Köleliğin çağdaş biçimi olarak nitelendirilebilecek insan ticareti, ciddi bir suç ve insan haklarının bariz ihlalidir. Bu suç tüm dünyada meydana gelmekte ve kaynak, geçiş ya da varış ülkesi – bazen de her üçünün bileşimi – olarak hemen hemen her ülkeyi etkilemektedir.

İnsan ticaretinin küresel boyutunu ölçmek suçun gizli doğası nedeniyle zordur. Rakamlar genellikle çelişen tanımlara dayalıdır ya da farklı amaçlar için derlendiğinden karşılaştırılamazlar/nadiren karşılaştırılabilirler. İnsan ticareti çoğunlukla diğer organize suçlarla da yakından ilintilidir. Birleşmiş Milletlere göre, organize suçlar içinde uyuşturucu ticaretinden sonra insan ticareti en büyük ikinci yasadışı gelir kaynağıdır.

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü 2007’den bu yana her yıl 18 Ekim’de gerçekleşmektedir. Bugün, insan ticaretini önlemeyi ve mücadele etmeyi hedefleyen daha iyi politikalara duyulan ihtiyaç hakkında farkındalık yaratmak için iyi bir fırsattır.

AB ve Türkiye İnsan Ticaretine karşı birlikte mücadele ediyor

Türkiye coğrafi konumu itibariyle menşe, transit ve hedef ülke olarak göç hareketlerinin ortasında yer almaktadır. Çoğu zaman bu tarz insan hareketleri düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve ticareti ile organize suçlarla bağlantılıdır. Bu denli kapsamlı ve karmaşık bir çerçevede insan ticaretinin etkin şekilde ele alınması, hem AB hem de Türkiye için ortak çalışmaların sürdüğü önemli bir alandır..

AB, Türkiye’nin insan ticareti alanındaki uluslararası standartlara ve müktesebat şartlarına uyum sağlaması için yardımcı olmakta ve bu olguyla mücadelede ülkenin genel kurumsal ve idari kapasitesinin arttırılmasına destek sağlamaktadır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) AB’nin insan ticareti konusunda Türkiye’ye sağladığı mali desteğin ana kaynağıdır. Bunun dışında, özellikle Sivil Toplum Kuruluşları’nın insan ticaretinin engellenmesi ve mağdurların desteklenmesi konusunda üstlenecekleri görevleri desteklemek üzere Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’ndan da ek yardım aktarılmıştır.

2003’ten beri, AB bir dizi proje yoluyla Türkiye’nin çabalarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu projeler neticesinde Ulusal Eylem Planı’nın kabul edilmesi, insan ticaretinin engellenmesinde ve insan ticareti ile mücadelede ülkenin operasyonel kapasitesinin arttırılması gibi önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından ücretsiz 157 yardım hattının işletilmesi ile Ankara ve İstanbul merkezli insan ticareti mağdurları için sığınma evlerinin desteklenmesi için de kaynak ayrılmıştır.

Ana faydalanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulayıcısı da IOM olan IPA destekli yeni bir proje ile insan ticareti mağdurları için koruma standartlarının yükseltilmesi, insan ticareti hakkında farkındalığın arttırılması ve insan ticaretine karşı daha iyi stratejiler geliştirilmesinde temel bir araç olarak kullanılmak üzere ulusal veri toplama sisteminin güncellenmesi amaçlanıyor. Sözkonusu projenin ilk faaliyetlerini 2013 başında gerçekleştirmesi bekleniyor.

GERÇEKLER & TANIMLAR

İnsan ticareti nedir?Çağdaş kölelik olarak nitelendirilebilecek insan ticareti, temel insan haklarını ihlal eden ciddi bir suçtur.

Kaçakçılar, savunmasız insanları maddi kazanç için sömürmekte, onları (başlıca):

◦ fuhuşa / cinsel sömürüye (vakaların yüzde 79’u *)◦ zorla çalıştırmaya (vakaların yüzde 18’i* – bazı AB ülkelerindeki artışa rağmen) zorlamakta ya da kandırmaktadırlar.

* 2010 tahminleri

UNODC Suçun KüreselleşmesiSömürünün daha az yaygın biçimleri arasında kurbanların dilendirilmeye ve organlarının satılmasına zorlamak da bulunmaktadır.

İnsan ticareti sıklıkla diğer

organize suçlarla da bağlantılıdır – BM tahminleri, insan ticaretinin uyuşturucu ticaretinden sonra en büyük ikinci yasadışı gelir kaynağı olduğu yönündedir.

Nasıl oluyor?

◦ Toplama – kurbanlar, tanıdıklar, akrabalar ya da suç çeteleri tarafından genellikle iyi ücretli iş vaadiyle toplanmaktadır.
◦ Ulaştırma – kurbanlar, uzak kırsal bölgelerden şehirlere ya da daha fakir ülkelerden daha zengin ülkelere taşınabilir.
◦ Manipülasyon ve zorlama –kaçakçılar kurbanları kandırarak ve güç kullanma (tehdidiyle) kontrol etmektedir. İnsan ticaretinin temel nedenleri nelerdir?
◦ Savunmasızlık/Kırılganlık – yoksulluk, marjinalleşme, ekonomik dışlanma, silahlı çatışma, sosyal eşitsizlik ve cinsiyet eşitsizliği, etnik azınlıklara karşı ayrımcılık ve çocuk hakları ihlalleri nedeniyle
◦ Yetersiz yasalar ve politikalar – çoğu ülkede yakalanma riski azdır.◦ Talep – daha zengin/kentsel bölgelerde özellikle fuhuş ve ucuz işgücü için olan talep nedeniyle.
Sorunun boyutu nedir?

İnsan ticaretinin boyutlarını güvenilir şekilde ölçmek güçtür ve rakamlar nadiren karşılaştırılabilir. Yıl bazında kaçırılan tahmini insan sayısı:

◦ Küresel – 2.45 milyon (BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Bürosu)​ ▪ Bunun 1.2 milyonu ise çocuk (UNICEF)
◦ Uluslararası sınırlarda – 800,000, daha fazlası ise kendi ülkeleri içinde insan ticaretine maruz kalıyorlar (Uluslararası Göç Örgütü).
◦ AB’ye ya da AB içinde – yüzbinlerce insan (özellikle kadınlar ve çocuklar – Europol). Avrupa Komisyonu hâlihazırda, AB genelinde

bilgi toplamanın standartlaştırılması amacıyla, insan ticareti eğilimleri hakkında sağlam rakamlar verecek bir dizi insan ticareti göstergesi belirlemek için üy ülkeler, uluslararası yetkililer ve üniversitelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Dünyanın hangi kesimleri insan ticaretinden daha çok etkilenmektedir?

İnsan ticareti

küreseldir – neredeyse her ülke bir kaynak, geçiş ya da varış ülkesidir – bazen de her üçüdür.

◦ Uzun-mesafeli (kıtalar arasında) insan ticaretinin varlığına rağmen insan ticaretinin çoğu ulusal ya da bölgeseldir.

◦ AB – dünyanın her yerinden kurbanlar için – birincil varış bölgesidir. Özellikle Rusya, Ukrayna, orta/güney-doğu Avrupa’dan AB’ye insan ticareti son yıllarda artmış görünmektedir. Kurbanlar AB ülkelerinden de toplanmaktadır ve ülke içinde ya da diğer ülkelere, AB içine ya da dışına gönderilmektedirler.
NE YAPABİLİRİM?

Gözlerinizi açık tutun – Blue Blindfold sitesi neye bakmanız gerektiği konusunda ipuçları vermektedir.

Kaçakçılık şüphesi olan durumları ihbar edin –Bunu kimliğiniz ortaya çıkmadan ve soruşturmaya dâhil olmadan yapabilirsiniz.

Sorumlu tüketici olun

– Satın aldığınız ürünler hakkında bilgi sahibi olun. Sadece köle işgücü kullanmayan ya da işgücünü sömürmeyen firmalardan satın alın.

Daha fazla bilgi için

▪ Avrupa Komisyonu İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele web sitesi:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

▪ İnsan kaçakçılığı kurbanlarının ifadeleri: http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın