Avrupa Birliği Cephesinde İki Önemli Gelişme

Herman Van Rompuy

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy

AB cephesinde geçtiğimiz günlerde iki önemli gelişme gerçekleşti:

– AB devlet ve hükümet başkanları Herman Van Rompuy’u oybirliğiyle 1 Haziran 2012-30 kasım 2014 tarihleri arasında ikinci kez görev almak üzere iki buçuk yıl için Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığına seçti.

– 25 Avrupa lideri tarafından mali disiplini güçlendirmeyi ve özellikle “dengeli bütçe kuralını” getirmek suretiyle avro bölgesinde daha güçlü bir gözetim sağlamayı amaçlayan İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması* imzalanması

Bu iki konuda ayrıntılı bilgileri ve antlaşmanın orjinal tam metnini aşağıda sunuyoruz:

Herman Van Rompuy yeniden başkan seçildi

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Brüksel, 1 Mart 2012

AB devlet ve hükümet başkanları bugün oybirliğiyle Herman Van Rompuy’u 1 Haziran 2012-30 kasım 2014 tarihleri arasında ikinci kez görev almak üzere iki buçuk yıl için Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığına seçti. Herman Van Rompuy aynı görev süresi çerçevesinde aynı zamanda Avro Zirvesi başkanı olarak da görevlendirilmişti. Rompuy, Lizbon Antlaşması çerçevesinde 1 Aralık 2009 tarihinde söz konusu pozisyonun yaratılmasının ardından Avrupa Birliği Konseyi’nin ilk tam zamanlı görev alan başkanı oldu. Rompuy Mart 2010’dan bu yana da Avro Zirvesi’ne başkanlık ediyordu. Ekim 2011’de Avro bölgesi devlet ve hükümet başkanları, avro bölgesinin yönetimini iyileştirme tedbirlerinin bir parçası olarak en az yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak Avro Zirvesi gerçekleştirme kararı almışlardı.

Herman Van Rompuy yeniden başkan seçildi

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Brüksel, 1 Mart 2012
EUCO 37/12
PRESSE 86

AB devlet ve hükümet başkanları bugün oybirliğiyle Herman Van Rompuy’u 1 Haziran 2012-30 kasım 2014 tarihleri arasında ikinci kez görev almak üzere iki buçuk yıl için Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığına seçti. Herman Van Rompuy aynı görev süresi çerçevesinde aynı zamanda Avro Zirvesi başkanı olarak da görevlendirilmişti. Rompuy, Lizbon Antlaşması çerçevesinde 1 Aralık 2009 tarihinde söz konusu pozisyonun yaratılmasının ardından Avrupa Birliği Konseyi’nin ilk tam zamanlı görev alan başkanı oldu. Rompuy Mart 2010’dan bu yana da Avro Zirvesi’ne başkanlık ediyordu. Ekim 2011’de Avro bölgesi devlet ve hükümet başkanları, avro bölgesinin yönetimini iyileştirme tedbirlerinin bir parçası olarak en az yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak Avro Zirvesi gerçekleştirme kararı almışlardı.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 
Brüksel, 2 Mart 2012

25 Avrupa lideri tarafından mali disiplini güçlendirmeyi ve özellikle “dengeli bütçe kuralını” getirmek suretiyle avro bölgesinde daha güçlü bir gözetim sağlamayı amaçlayan İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması* imzalanmıştır. Antlaşmanın içeriği Ocak ayındaki son AB Konseyi toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu mali sözleşmenin ana unsurları arasında ulusal bütçelerin dengede olması ya da bütçe fazlası vermesi koşulu bulunmaktadır. Bu koşul ancak yıllık yapısal bütçe açığı piyasa fiyatlarıyla GSYH’nin %0.5’ini aşmadığı takdirde karşılanabilir. Dengeli bütçe kuralının üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerine antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, tercihen anayasa düzeyinde, aktarılması gerekmektedir. Bu kuraldan sapma olması durumunda, otomatik düzeltme mekanizması devreye sokulacaktır. Her Üye Devlet, kendi d ü zeltme mekanizmasını Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen ilkeler temelinde kendisi tanımlayacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, dengeli bütçe kuralının ulusal mevzuata aktarılıp aktarılmadığını teyit edebilecektir. Divanın kararı bağlayıcı olup Euro bölgesindeki üye devletler açısından GSYİH’lerinin %0.1’ine varan ve Avrupa İstikrar Mekanizması’na ödenecek bir cezayla neticelenebilir.

Bugün imzalanan antlaşma, nitelikli çoğunlukça muhalefet edilmemesi halinde para birimi olarak Euro’yu kullanan sözleşme taraflarının, aşırı açık prosedürü çerçevesinde Konsey kararlarını kabul etmek yönünde taahhüt altına girmesi yoluyla Euro alanı için mali kuralları da güçlendirmektedir.

Antlaşma ayrıca, üye devletlerin ekonomi politikalarının eşgüdümü ve yakınlaştırılması ile Euro alanının yönetimine ilişkin hükümler de içermektedir.

Özellikle yılda en az iki defa olmak üzere Euro Zirve toplantıları düzenlenecektir.

1 Mart 2013’den itibaren Avrupa İstikrar Mekanizması kapsamında verilecek mali destek, antlaşmanın zamanında imzalanması ve dengeli bütçe kuralının ulusal mevzuata aktarılması şartına bağlanacaktır. Yeni antlaşma hükümleri, antlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl içerisinde AB’nin hukuki çerçevesine entegre edilecektir. Mali sözleşme uluslararası bir anlaşma gibi hukuki açıdan bağlayıcı olacak ve avro bölgesi üyesi en az 12 ülke tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Sözleşme yalnızca para birimi avro olan akit taraflarda geçerli olacak, ancak, sözleşmenin belirli hükümlerine tabi olma isteklerini daha önceden bildirmedikleri takdirde, diğer devletlerin de avro’ya geçmelerinin ardından sözleşme hükümleri bu ülkeler için de bağlayıcı olacaktır.

Detaylı bilgi

İstikrar, Koordinasyon ve Yönetim Antlaşması’nın tam metni için aşağıdaki linke tıklayınız:

The text of the Treaty on Stability, Coordination and Governance

Ekonomik ve Parasal Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Yönetim Antlaşması’nın imza töreninde Başkan Herman Van Rompuy’un yaptığı konuşma

_______________________
* Antlaşma 1-2 Mart tarihli AB Konseyi toplantısı kapsamında imzalanmıştır.

***

Orjinal metin:

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 
Brussels, 2 March 2012

Twenty-five European leaders today signed the Treaty* on Stability, Coordination and Governance aimed at strengthening fiscal discipline and introducing stricter surveillance within the euro area, in particular by establishing a “balanced budget rule”. The content of the treaty had been endorsed at the last European Council meeting in January.
The main elements of the so-called fiscal compact include a requirement for national budgets to be in balance or in surplus, a criterion that would be met if the annual structural government deficit does not exceed 0.5% of GDP at market prices. This balanced budget rule must be incorporated into the member states’ national legal systems, preferably at constitutional level, within one year after the entry into force of the treaty. In the event of deviation from this rule, an automatic correction mechanism will be triggered. It will be defined by each member state on the basis of principles proposed by the European Commission.
The EU Court of Justice will be able to verify national transposition of the balanced budget rule. Its decision is binding, and can be followed up with a penalty of up to 0.1% of GDP, payable to the European Stability Mechanism in the case of euro area member states. The treaty signed today also reinforces fiscal rules for the euro area by incorporating a commitment on the part of the contracting parties whose currency is the euro to adopt Council decisions in the framework of the excessive deficit procedure unless opposed by a qualified majority.
The treaty also contains provisions on the coordination and convergence of member states’ economic policies and on governance of the euro area. In particular, Euro Summit meetings will take place at least twice a year.
As of 1 March 2013, any granting of financial assistance under the European Stability Mechanism will be conditional on ratification of the treaty and transposition of the balanced budget rule into national legislation in due time. The provisions of the new treaty are to be incorporated into the legal framework of the EU within five years after the treaty’s entry into force.
The fiscal compact will be legally binding as an international agreement and will enter into force following ratification by at least 12 euro area member states. It will only apply to those contracting parties whose currency is the euro, while the others will be bound by its provisions once they adopt the euro, unless they declare their intention to be bound by certain provisions at an earlier date.

More information

The text of the Treaty on Stability, Coordination and Governance
Speech by President Herman Van Rompuy during the signing ceremony of the Treaty on Stability, Coordination and Governance of the Economic and Monetary Union
________________________
* The treaty was signed in the margins of the European Council meeting on 1 and 2 March.

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın