Son aciklamalar / AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi:Yargı kararlarının icrası demokratik bir devlet ve modern ekonominin işleyişinde hayati önem taşımaktadır

Tibor Varadi

AB, TÜRKİYE’DE YARGI KARARLARININ DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI DESTEKLİYOR

Türkiye’deki icra dairelerinin etkinliğinin arttırılmasını amaçlayan ve AB tarafından mali olarak desteklenen projenin açılış töreni, 18 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da yapılıyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene İspanya Büyükelçisi Cristobal Gonzalez-Aller Jurado, Yunanistan Büyükelçisi Fotios Xydas ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi de katılıyor. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Tibor Varadi şunları söyledi: “Yargı kararlarının icrası demokratik bir devlet ve modern ekonominin işleyişinde hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte mahkeme kararlarının uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca da adil yargılama ve etkin kanun yolunun varlığı açısından temel insan haklarının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Modern demokratik devletlerde, haklarında nihai ve bağlayıcılığı olan bir mahkeme kararı çıkan kişilerin uygun, etkin ve verimli işleyen bir icra mekanizmasına başvurabilme haklarının bulunması gerekir. Bu husus Türkiye tarafından da 2009 Yargı Reformu Stratejisinde kabul edilmiştir. AB, bugün burada başlattığımız bu proje yoluyla icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması yönünde Türkiye tarafından sarf edilen çabaları destekleyecektir.”

AB tarafından 1,7milyon Euro’luk bir kaynakla desteklenen ve Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi, İspanya Adalet Bakanlığı ve Yunanistan Avrupa Kamu Hukuku Merkezi’nin işbirliğinde yürütülecek olan eşleştirme projesi, 24 ay süresince devam edecektir.

Eşleştirme Projeleri Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan ve amacı, aday ülkelerin kapasitesini güçlendirmek olan bir araçtır. 1998 yılında tasarlanan Eşleştirme Programı, aday ülkeleri katılıma hazırlamakta ve aday ülke ile üye devlet arasındaki idari ortaklığa dayanmaktadır. Bu kapsamda üye devletlerden gelen uzun, orta ve kısa dönem uzmanlar aday ülkelerin ilgili kurumlarında geçici olarak görev yapmaktadır.

Bu çalışma kapsamında 5 icra dairesinde kapsamlı bir ihtiyaç tespiti ve araştırması yapılacak ve AB üyesi ülkelerdeki en iyi uygulamaların tespitine yönelik olarak çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Bunların ardından da sistematik değişiklikleri tespit eden bir eylem planı oluşturulacak ve bu 5 pilot icra dairesinde uygulamaya geçilecektir. Mesleki eğitimin yanı sıra özel etik ilkeleri de geliştirilecektir.

Tarih/Saat: 18 Ocak 2012, 09:30.
Yer: Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü, Ankara

Ayrıntılı bilgi için AB Komisyonu Turkiye Delegasyonun’dan:
Sn Nur Önsoy, Tel: + 90 312 459 87 00 ; ayse-nur.onsoy@eeas.europa.eu

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın