Fransa/AB – Soykirimi Inkar Yasasi ve Cerceve Karar Hakkinda Ek Notlar

– Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001’de 1915 olaylarının soykırımı olduğuna ilişkin bir yasa kabul etmişti. 22 Aralik’ta Fransız meclisinde görüşülecek “soykırımın inkarının cezalandırılmasına” yönelik bir yasal çalışmadır.

– Siyasi kaygılarla parlamentolarca alınan “soykırım tanıma kararları” ile ilgili hukuçular arasında tartışmalar olmakla beraber 2001’deki bu tanıma kararı ile ilgili şu önerilmektedir: Türkiye Fransa’ya, sözkonusu yasadaki iddiaların Soykırım Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca Uluslararası Adalet Divanı’na götürülmesini istemelidir. Divan’dan, BMSS uyarınca Fransız parlamentosunun Osmanlı Devleti hakkında soykırım kararı alma yetkisine sahip olup olmadığı ve 1915 olaylarının BMSS’nin 2. maddesine göre soykırım olup olmadığı hakkında karar vermesi istenecektir.

– Fransa’da bu hafta görüşülecek olan yasaya kaynaklık eden belge
AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi tarafından 19 Nisan 2007’de kabul edilmiş olan “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Konusunda Çerçeve Karar” . Çerçeve Karar metni, AB ülkeleri mahkemelerini, hem herhangi bir fiilin soykırımı olduğu konusunda karar vermeye yetkili kılıyor, hem de bu fiilin soykırım olduğunu inkâr edenlerin söz konusu mahkemelerce bir yıldan üç yıla kadar hapse mahkûm edilebileceklerini öngörüyor. Yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıl içinde üye devletlerin Çerçeve karar metnini kendi iç mevzuatlarına aktarmaları zorunludur. Asagidaki linkte bu karar metninin orjinalini bulabilirsiniz.

– Bu kararda doğası gereği özel olarak hiç bir olaya referans verilmiyor ancak mevcut haliyle kabulü halinde yarattığı sonuç şu olacak:
AB ülkelerinden birinde herhangi bir kişi Ermeni soykırımının vuku bulmadığını söylediği takdirde inkârcılıkla suçlanacak ve hapse ya da para cezasına mahkûm edilebilecektir.- Bu konudaki sorunlu alan neyin soykırım olduğu neyin olmadığı noktasındadır. Soykırım siyasi amaçlarla keyfi olarak kullanılabilecek bir terim değildir. Uluslararası hukuk açısından soykırım ile ilgili tanımlamayı yapan belge Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan ve 1948’de Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilen “Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” dir (BMSS). Sözleşme, Soykırım suçunun gayet açık biçimde tarifini yapmakta, suçun oluşması için kanıtlanması gerekli maddi ve manevi unsurları tanımlamakta ve soykırım davalarına bakmakla yetkili mahkemeleri belirtmektedir.

– Fransa çerçeve karar alınırken BM’in konvansiyonlarına referans veren bir şerh koyuyor. Bugün ise AB Çerçeve Kararı’nı ulusal yasaya aktarırken bu şerhi kaldırıyor. Bu da ulusal parlamentoda soykırım olarak tanınan olayların da ceza kapsamına girmesine neden oluyor.

– Fransa’da 1915 olaylarına yönelik referans ile bir yasa çıkartmaya çalışan aşırı etnik lobilerin AB Çerçeve Kararı’nı kullanarak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

– Konunun bu şekilde ele alınma noktasına gelmesinde Fransa’daki seçim sürecinde şunların etkili olduğu düşünülebilir: Yasanın çıkarılma sözü Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından kısa bir süre önce ziyaret ettiği Yerevan’da verilmiş. Karşılığında Fransa’daki Ermeni kökenli Fransız vatandaşlarının oylarına yönelik bir pazarlık söz konusu olduğu anlaşılıyor.Konunun gelişimi ise geçen hafta etnik Ermeni oylarının yoğunlaştığı Marsilya’da Nicholas Sarkozy’nin partisinin üyesi olduğu Avrupa düzeyinde şemsiye partisi Avrupa Halkları Partisi (EPP)’nin kongresinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Ermenistan’dan hiç bir parti henüz üye ya da gözlemci olmamasına rağmen davet edilip konuşma yaptırılması ile tamamlanıyor. Sarkisyan özel davetli olarak katıldığı kongrede yaptığı konuşmasında dikkatle incelenmesi gereken mesajlar veriyor. O konuşmasıyla Sarkisyan adeta Fransa’daki Ermeni diyasporasına Sarkozy’nin partisine oy vermeleri yönünde bir çağrı yapıyor.

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın