Lübnan’daki UNIFIL Barış Gücü mensuplarına, Sudan ve Güney Sudan’a ilişkin olarak Yüksek Temsilci Cathe rine Ashton tarafından Avrupa Birliği adına yapılan açıklama – 09.12.2011

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Brüksel, 9 Aralık 2011

Avrupa Birliği, ayrılma sonrası müzakerelerde, mevut sorunları yaşatılabilir iki devlet ilkesi doğrultusunda çözüme kavuşturmaları ve barış arayışına dönük bütüncül bir yaklaşım benimsemeleri için Sudan Cumhuriyeti’ne ve Güney Sudan Cumhuriyeti’ne çabalarını iki katına çıkartmaları çağrısında bulunur. Bu bağlamda Birlik, kısa bir süre önce Sudan ile Güney Sudan arasında Afrika Birliği Yüksek Düzey Uygulama Paneli(AUHIP) himayesinde Addis Ababa’da düzenlenen görüşmeleri memnuniyetle karşılarken özellikle petrol sektörüne ilişkin konularda ilerleme kaydedilmemesinden kaygı duyar. Bununla birlikte Sudan ve Güney Sudan’ın, bu ayın sonuna doğru bir araya gelerek, kuzeye uzanan petrol borularının kullanımına ilişkin ticari düzenlemeler de dâhil olmak üzere, bekleyen sorunları ele alma yönündeki kararlılıklarını memnuniyetle karşılayan Birlik, müzakerelerin petrol sektörü ile finansal konulara ilişkin mevcut sorunlara, sürdürülebilir bir anlaşma yoluyla çözüm getirmesini ümit eder.

Bu arada Birlik her iki tarafa da müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılmasını güçleştirecek şekilde tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunur.

Avrupa Birliği aralarında Abyei, sınırlar, ticaret, bankacılık, aktifler ve pasifler, su kaynaklarının yönetimi ile Sudan’daki Güney Sudan vatandaşları ve Güney Sudan’daki Sudan vatandaşlarının tabiiyetleri konusu gibi ayrılma sonrası çözüm bekleyen diğer konuların hızla neticelendirilmesi için AUHIP ve her iki hükümetle birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu bir defa daha yineler. Birlik, mevcut konuların kapsamlı bir çözüme kavuşturulması ve böylelikle güvenlik, demokrasi ve kalkınma sahalarındaki hedeflere ulaşılması ve halklarının ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla her iki hükümeti de iyi komşuluk [ilişkileri] bağlamında gereken uzlaşma ruhunu ve kararlılığı göstermeye çağırır.

Avrupa Birliği Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde devam etmekte olan çarpışmalardan dolayı ciddi endişe duymakta olup, Sudan Hükümeti’ne ihtiyaç duyan tüm topluluklara acilen insani yardım ulaştırılmasına müsaade etmesi çağrısında bulunur. Her iki tarafı da çatışmaya son verilmesi ve siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakere masasına dönmeye ısrarla teşvik eder. Avrupa Birliği son dönemde Sudan/Güney Sudan hududunda artan askeri operasyonları endişe ile kaydeder ve her iki tarafı da sınır ötesi eylemlerden ve iki devlet arasındaki gerginliği tırmandıracak söylemlerden kaçınmaya çağırır. AB ayrıca her iki tarafı Abyei konusunda mutabakata varılan güvenlik ve diğer hususlarla ilgili düzenlemelerin uygulanması için acilen adım atmaya davet eder. Bu çerçevede, tüm yerinden edilen nüfusun güvenli dönüşüne ve göçebe halkın da barışçıl bir ortamda göç etmesine imkân tanınması için iki tarafı askeri güçlerini derhal geri çekmeye çağırır. Avrupa Birliği, AUHIP’in Sudan’da barış, adalet ve uzlaşma arayışında bütüncül bir yaklaşımı desteklemesi ve hem Sudan hem de Güney Sudan’da istikrar ve eşitlikçi bir yönetimin olmazsa olmaz koşulu olan demokratikleşmeye öncelik verilmesi konusunda Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından 30 Kasım’da yapılan çağrıyı güçlü bir şekilde destekler.

Lübnan’daki UNIFIL barış gücü mensuplarına yönelik saldırıya ilişkin olarak AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklama

AVRUPA BİRLİĞİ Brüksel, 9 Aralık 2011
A 506/11

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Catherine Ashton’ın sözcüsü tarafından bugün yayımlanan açıklama:

"Lübnan’daki UNIFIL barış gücü mensuplarına yönelik olarak bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayan Yüksek Temsilci, olayda yaralanan Fransız askerilerine, askerlerin ailelerine ve Fransa Hükümetine en derin üzüntülerini ifade eder. Sekiz ay içinde meydana gelen üçüncü olayı oluşturan bu saldırı, UNIFIL askerlerinin Lübnan’ın güneyinde barışı koruma konusundaki asli görevlerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları artan güvenlik riskini ortaya koymaktadır. Yüksek Temsilci, Lübnanlı yetkilileri güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve bu olayın Birleşmiş Milletlerle yakın koordinasyon içerisinde araştırılması için gereken tüm tedbirleri almaya teşvik eder.”

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın