Mısır’a ilişkin AB Dışişleri Konseyi kararları

AB DIŞİŞLERİ KONSEYI TOPLANTISI
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Brüksel, 1 Aralık 2011

Konsey şu kararları almıştır:

“1. Konsey, 28 Kasım’da Mısır’da genel seçimlerin iyi bir şekilde düzenlenerek, sorunsuz olarak başlamasını ve Mısır halkının siyasi geçiş sürecine katkıda bulunduğunu gösteren yüksek seçmen katılımını memnuniyetle karşılamakta ve sürecin güvenli ve şeffaf bir ortamda devam etmesini ümit etmektedir. Konsey, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi (SCAF)’nin, Haziran 2012’den önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağına ilişkin kısa süre önce yapmış olduğu açıklamayı dikkate almaktadır.
2. Konsey sivil yönetime bir an önce geçilmesi gerektiğinin altını çizer. Bu bağlamda SCAF, halkın demokratik haklarını koruyarak yetkinin en kısa süre içinde, geçiş sürecinde Mısır’a liderlik edecek bir temsilciye, kapsayıcı bir sivil hükümete devredilmesini sağlama sorumluluğunu taşımaktadır. Konsey geçici yetkilileri, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri koruyarak tüm siyasi güçler ve sivil toplum temsilcileriyle kapsayıcı ve açık bir diyalog vasıtasıyla barışçıl ve yapıcı bir yol takip etmeleri konusunda teşvik eder.
3. AB, ilk tur seçimler öncesinde Mısır’da meydana gelen şiddet olayları ve ayaklanmalardan büyük endişe duymaktadır. Konsey kısa süre önce yaşanan çatışmalarda birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve birçoğunun da yaralanmasından esef duyar ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunar. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı ve kabul edilemez biçimde şiddet kullanmasını kınar. Konsey tüm tarafları itidalli davranmaya davet eder ve şiddet olaylarının sorumlularının adalete teslim edilmesi için bağımsız bir soruşturmanın başlatılması çağrısında bulunur. Konsey ayrıca resmi yetkilileri hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye davet eder.
4. Konsey, ülkede giderek kötüleşen ekonomik durum nedeniyle taşıdığı derin kaygıyı ifade eder; bu durum, gerekli sosyal ve ekonomik reformları bir an önce uygulamaya koyabilecek ve sağlanan uluslararası yardımların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak temsil kabiliyetine haiz makamlara olan ihtiyacı daha da acil hale getirmektedir. AB bu bağlamda Mısır’a yönelik desteğinin devam ettiğini ifade eder.
5. Konsey AB’nin bölgedeki temel ortaklarından biri olarak, Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde istikrar, barış ve refahın inşası hedefini paylaşan, demokratik, çoğulcu ve istikrarlı bir Mısır’a yönelik desteğini yineler.
6. AB 20 Haziran 2011 tarihinde Konsey tarafından alınan Avrupa Komşuluk Bölgesi Politikası kararları doğrultusunda, derin ve sürdürülebilir bir demokrasi ve kapsayıcı ekonomik kalkınma hedefleri temelinde, özgürlük ve demokrasiye geçiş arayışlarında Mısır’ın ve Mısır halkının yanında olmaya devam edecektir.

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın