İran’a ilişkin AB Dışişleri Konsey toplantısı sonuçları – 01.12.2011

İran’a ilişkin AB Dışişleri Konsey toplantısı sonuçları

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Brüksel, 1 Aralık 2011

Konsey aşağıdaki kararları almıştır:

1. "Konsey, İran’ın nükleer programının tabiatı ve özellikle de, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yayımlanan son raporda yer aldığı üzere, askeri nükleer teknoloji geliştirme yönündeki faaliyetlerine ilişkin bulgular dolayısıyla duyduğu ciddi ve artan kaygıyı bir defa daha yineler. Bu bağlamda Konsey, hâlihazırda çözüme kavuşmamış hususlarla ilgili olarak duyulan derin ve artan endişeyi dile getiren ve İran’ın sürekli olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve IAEA ile tam bir işbirliği sergilemeyi reddetmesinden kaynaklanan büyük kaygıyı vurgulayan IAEA Yönetim Kurulu kararını kuvvetli bir şekilde destekler.

2. Bu kaygılar ışığında Konsey bugün, 180 teşekkül ve kişiyi daha kısıtlayıcı tedbirler kapsamına almıştır. Bu teşekkül ve kişiler arasında İran’ın, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden nükleer faaliyetlerinde doğrudan yer alanlar; İran İslam Cumhuriyeti Denizyolları (IRISL) tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya bu işletme adına hareket eden teşebbüs ve bireyler ile İslam Devrimi Muhafızları (IRGC) üyeleri ve IRGC tarafından kontrol edilen teşebbüsler yer almaktadır.

3. 23 Ekim’de yayımlanan AB Konseyi Deklarasyonu uyarınca Konsey, İran tarafından yürütülen ve altı adet BM Güvenlik Konseyi kararı ile on bir adet IAEA Kurul kararını ihlal eden uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yaklaşık %20 düzeyinde hızlandırılması [çalışmaları] ile IAEA raporunda da ayrıntılarıyla verildiği üzere, Qom şehri yakınında, yer altında daha önceden duyurulmamış bir yerde santrfüj kurulması da dâhil olmak üzere, durumun taşıdığı ciddiyet dolayısıyla AB’nin, İran’a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerinin kapsamını genişletmesi gerektiği konusunda da görüş birliğine varmıştır.

4. Konsey özellikle, uluslararası ortaklarla da yakın bir eşgüdüm sağlanarak, diğer alanların yanı sıra İran’ın mali sistemi, ulaşım ve enerji sektörleri üzerinde ciddi etkiler yaratacak tedbirler ile İran Devrim Muhafızlarına yönelik tedbirlerin getirilmesi de dâhil olmak üzere bir dizi ek tedbirler yoluyla mevcut müeyyidelerin genişletilmesi konusunda görüş birliğine varmıştır. Konsey, ileri tetkiklerde bulunarak bir sonraki Dışişleri Konsey toplantısından önce bu tedbirleri kabule hazır hale getirmesi için hazırlık konseyi birimlerini görevlendirmiştir.

5. Konsey İran’ın nükleer [programıyla] ilgili olarak iki ayaklı yaklaşım (dual track approach) uyarınca, diplomatik bir çözüm bulunması yönünde Avrupa Birliği’nin varolan kararlılığını bir defa daha teyit etmiştir. Konsey AB Yüksek Temsilcisi tarafından E3+3 adına sarf edilmekte olan ve amacı, İran’ı somut, güven arttırıcı tedbirlerle ilgili olarak anlamlı görüşmelerde yer alma konusunda ikna etmek olan çabaları memnuniyetle karşılamakta ve tümüyle desteklemektedir. Konsey İran’ı, nükleer [programıyla] ilgili olarak varolan endişeleri ciddi bir şekilde gidermeye hazır olduğunu göstererek AB Yüksek Temsilcisi tarafından kaleme alınan son mektupta bahsedilen görüşme teklifine olumlu bir yanıt vermeye çağırır.
6. Konsey AB’nin hedefinin, NPT kapsamında İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma yönündeki meşru hakkına saygı duyularak [diğer taraftan da] ülkenin nükleer programının münhasır barışçıl tabiatı konusunda uluslararası güveni arttıracak kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümün bulunması olduğunu bir defa daha teyit eder."

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın